[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป.ลย.3
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll
หมวดหมู่ blog
แปลภาษาจาก google
͹ͤ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ประวัติโรงเรียน  
 

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 
                  
 
          โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งเกลี้ยง ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๑พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เดิมเป็น หมู่ที่ ๗ ตำบลร่องจิก  แต่ได้โอนมาขึ้นกับตำบลลาดค่าง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗
          โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีนายสังคม ยศสุพรหม  เป็นครูใหญ่ เกณฑ์นักเรียนได้ ๓๗ คน ย้ายติดตามผู้ปกครองมาเรียนเพิ่มอีก ๒ คน รวม ๓๙ คน ใช้อาคารเรียนชั่วคราวเป็นสถานที่เรียนโดยชาวบ้านสร้างให้
          พ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๗๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ซ  ขนาด ๒ ห้องเรียน   
          พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๑๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วม ๑ หลัง ๒ ที่ และได้รับงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู ๑หลัง ๒ห้องนอน โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๕-  พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดทำการสอนในระดับ ป.๑-๔
          พ.ศ. ๒๕๑๖ เปิดทำการสอนในระดับ ป.๕ โดยการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนแบบปีเว้นปีตามโครงการ RIT
          พ.ศ. ๒๕๒๔ นายสัมฤทธิ์ สุธงษา ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะครูได้จัดหางบประมาณมาสร้างเสาธงเหล็ก ราคา ๕,๐๐๐ บาท ให้ทางโรงเรียน
          พ.ศ. ๒๕๒๖  เปิดทำการสอนในระดับ ป.๑-๖
          พ.ศ. ๒๕๒๙  เลิกการเกณฑ์เด็กแบบปีเว้นปี
          พ.ศ. ๒๕๓๔ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)
          พ.ศ. ๒๕๓๙ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ดร.สุรพล  อินทวงศ์ พร้อมคณาจารย์นักศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้รับบริจาคเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน “คนของแผ่นดิน” ๑ หลัง จำนวน ๓ ห้องเรียน ส้วม ๑ หลัง ๔ ที่ และเสาธง ๑ ที่ โดยทำพิธี มอบให้ทางราชการ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
          พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นางสรัญญา  บุดดา  เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายสุภาพ รามศิริ ที่เกษียณอายุราชการ
          พ.ศ.๒๕๕๑ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑)
          พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ บริษัท อาร์เอสพีซี จำกัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายช่างรังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างรั้ว  และทาสีโรงเรียน  จำนวน  ๑๕๐,๗๐๐  บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ บริษัท อาร์เอสพีซี จำกัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายช่างรังสฤษดิ์ แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อยกอาคารเรียน และก่อสร้างห้องประชุม “รังสฤษดิ์  แสงลับ” พร้อมค่าจ้างครูอัตราจ้างจำนวน ๓๕๘,๕๐๐  บาท
          พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
          ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ และระดับประถมศึกษา ๒ ระดับชั้นคือระดับชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ และระดับชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
เป็นโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนสุจริต โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเรียนรวม สถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการEBE โครงการSTEM โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน
          เขตบริการของโรงเรียน บ้านแก่งเกลี้ยง และบ้านโคกหางวัง ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย