ชื่อ - นามสกุล :นางนันทนัช. ธงอาษา
ตำแหน่ง :ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก :สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่อยู่ :
Telephone :0872051693
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่วยงานบริหารงานทั่วไป